Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του συλλόγου πολυτέκνων της Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου και περιχώρων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ι.Π. Μεσολογγίου και Περιχώρων ενημερώνει τα μέλη του ότι την Τετάρτη 7/6/2017 και ώρα από 09:00 π.μ έως 13:00μμ , μπορούν να προσέρχονται στα ψυγεία ΦΩΚΑΣ όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΤΑΤΑΣ σε χαμηλό κόστος στους δικαιούχους . Η ΠΑΤΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Απαραίτητη η προσκόμιση θεωρημένου βιβλιαρίου εκ μέρους των μελών-δικαιούχων Εκ του Συλλόγου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων της έδρας του Νομού Ι.Π. Μεσολογγίου κ Περιχώρων μέσω της παρούσης επιστολής εκφράζει τα θερμά του ευχαριστήρια , εις όλα τα μέλη του τα οποία με την συμμετοχή τους εις τας εκλογάς του Συλλόγου μας τη 14η Μαΐου 2017 μας τίμησαν δια να συνεχίσουμε το έργο μας ,το οποίο τις ημέρες που διανύουμε είναι τόσο δύσκολο .Ευχόμεθα όπως φανούμε άξιοι της εμπιστοσύνης των. Θα αγωνισθούμε δια τα συμφέροντα των μελών μας . Μετά τιμής ΤΟ ΝΕΟΚΛΕΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 1.Π.Ανδρέας Καππές (Πρόεδρος) 2.Ανθή Τσαλαφούτα (Αντιπρόεδρος) 3.Δημήτριος Κολοβός (Γεν. Γραμματέας ) 4.Σπυρίδων Βασκαντήρας (Ταμίας) 5.Παντελεήμων Μάχας (Αναπληρωτής Γραμματέας) 6.Ελευθέριος Γκανιάτσος (Μέλος) 7.Σπυρίδων Μπούτης (Μέλος)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται εις τα μέλη του Συλλόγου ότι μετά από ενέργειες τόσο του Δ. Συμβουλίου όσο και της ΑΣΠΕ, μπορεί ο Πολύτεκνος ενήλικας να συμμετάσχει μέσω taxis εις το ''Διάλογο δια την Συνταγματική αναθεώρηση'' Προς διευκόλυνση δια την συμμετοχή όσων επιθυμούν αναφέρουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση του taxis http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/wp-content/uploads/20170302 erwtiseis platfomas.pdf Εκεί υπάρχει και το θεματολόγιον (πλατφόρμα) σχετικά με την αναθεώρηση του συντάγματος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ι.Π Μεσολογγίου κ Περιχώρων ανακοινώνει στα μέλη του ότι μετά την συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως της 30 Απριλίου προκηρύχτηκαν εκλογές του Συλλόγου την 14 η Μαΐου ημέρα Κυριακή. Τα ενδιαφερόμενα υποψήφια μέλη μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι 10/5/2017 στο γραφείο του Συλλόγου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00 - 13:00.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ι.Π. Μεσολογγίου κ Περιχώρων σας ανακοινώνει ότι μετά από τις ανάλογες ενέργειες μας ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιον της Ι. Πόλεως καλούν τα πολύτεκνα μέλη όπως προσκομίσουν στα γραφεία του Δήμου τα κάτωθι δικαιολογητικά για ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ μετά από απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής : Μείωση 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000,00 € , προσαυξημένο κατά 2.000,00 € για κάθε ανήλικο ή ενήλικο προστατευόμενο τέκνο. Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους. Δικαιολογητικά : 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο) 2. Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας 3. Τελευταίο λογ/σμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του ενδιαφερόμενου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 6. Βεβαίωση Πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους (Ε1), συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2 8. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας, στο Τμήμα Εσόδων Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις. *Προϋπόθεση για την υποβολή των δικαιολογητικών η θεώρηση των βιβλιαρίων. Υπεύθυνη για την συλλογή των δικαιολογητικών υπάλληλος του Δήμου: Κα Σοφία Κακδή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π.ΚΑΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ MSC
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται εις τα μέλη του Συλλόγου τα οποία έχουν προστατευόμενα τέκνα (έστω και ένα προστατευόμενο)σύμφωνα με την υπ αριθ. 704/28-6-2016 εγκύκλιο της ΑΣΠΕ δια την προσκόμιση : 1)πρόσφατο πιστοποιητικόν οικογενειακής καταστάσεως 2) εκκαθαριστικόν ΔΟΥ 2015 προκειμένου να ενταχθούν εις της καταστάσεις παραλαβής αποσυρόμενων τροφίμων. Τα οικονομικά κριτήρια καταγράφονται στον ακόλουθο πινάκα: α)Πολύτεκνοι γονείς με έστω και ένα προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τέσσερα τέκνα έως 17.280 β)Πολύτεκνοι γονείς με 5 προστατευόμενα τέκνα έως 20.160 γ) Πολύτεκνοι γονείς με 6 προστατευόμενα τέκνα έως 23.040 δ) Πολύτεκνοι γονείς με 7 προστατευόμενα τέκνα έως 25.920 ε) Πολύτεκνοι γονείς με 8 προστατευόμενα τέκνα έως 28.800 στ) Πολύτεκνοι γονείς με 9 προστατευόμενα τέκνα έως 31.680 ζ) Πολύτεκνοι γονείς με 10 προστατευόμενα τέκνα έως 34.560 η) Πολύτεκνοι γονείς με 11 προστατευόμενα τέκνα έως 37.440 θ) Πολύτεκνοι γονείς με 12 προστατευόμενα τέκνα έως 40.320 ι) Πολύτεκνοι γονείς με 13 προστατευόμενα τέκνα έως 43.200 Η καταλυτική ημερομηνία καταβολής των ως άνω δικαιολογητικών είναι η 1η Αυγούστου 2016 Οι δικαιούχοι θα προσέρχονται εις τα γραφεία του Συλλόγου μας ώρες 10:00 π.μ έως 13:00 μ.μ . Το γραφείο δεν θα φέρει ουδεμίαν ευθύνη για εκείνους που δεν θα καταβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν θα είναι εις τις καταστάσεις . Η εγκύκλιος είναι σαφής και δεν μπορεί μετά την υποβολή των καταστάσεων να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η θεώρηση του πολύτεκνου βιβλιαρίου. Η παρούσα ανακοίνωσης συνετάγη και δημοσιεύθηκε : εις όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε ,στην ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου μας καθώς και αναρτήθηκε εις τον πίνακα του γραφείου μας και εις τους τοπικούς Ι. Ναούς. Δια το Δ. Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ανδρέας Π. Καππές Δημήτριος Κολοβός Πτ/χος Θεολογίας Συντ/χος Δημ. Υπάλληλος
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ι.Π.Μεσολογγίου και Περιχώρων ενημερώνει τα δικαιούχα μέλη του ότι: 1)Την ΔΕΥΤΕΡΑ 27/6/2016 και ώρες από 9:00 π.μ έως 12:00 μ.μ μπορούν να προσέρχονται στα ψυγεία ‘ΦΩΚΑΣ, όπου θα διεξαχθεί διανομή ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ *Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των προϊόντων η προσκόμιση ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ. Όσοι πολύτεκνοι δεν θεωρούν τα βιβλιάρια τους δεν έχουν δικαίωμα για την παραλαβή των προϊόντων. Ακόμη πολύτεκνος χωρίς θεωρημένο βιβλιάριο δεν έχει δικαιώματα πολυτέκνου. Εκ του Γραφείου